close

Please download Streambang Messenger Only Here

DMCA Policy

tubemuzik.com jest zgodny z 17 USC § 512 i Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Naszą polityką jest reagowanie na wszelkie zawiadomienia o naruszeniach i podejmowanie odpowiednich działań zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.

Jeśli Twój materiał chroniony prawem autorskim został opublikowany w witrynie tubemuzik.com lub jeśli hiperłącza do Twojego materiału chronionego prawem autorskim są zwracane za pośrednictwem naszej wyszukiwarki i chcesz, aby ten materiał został usunięty, musisz przekazać zgłoszenie powiadomienia zawierające informacje wymienione w poniższej sekcji. Należy pamiętać, że będziesz ponosił odpowiedzialność za szkody (w tym koszty i koszty obsługi prawnej), jeśli wprowadzisz w błąd informacje wymienione na naszej stronie, które naruszają Twoje prawa autorskie. Sugerujemy, aby najpierw skontaktować się z prawnikiem w celu uzyskania pomocy prawnej w tej sprawie.
Należy nadmienić iż platforma tubemuzik.com  jako usługa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udostępnienie materiału chronionego prawem autorskim przez osoby trzecie tj. właściciele kanału prowadzonego na platformie tubemuzik.com !. To na właścicielach kanałów spoczywają wszelkie odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich

Zgłoszenie o naruszenie praw autorskich musi zawierać następujące elementy:

* Każdy materiał udostępniony na tubemuzik.com posiada formularz zgłoszenia tj ZGŁOŚ/REPORT którym możesz się posłużyć aby wysłać do nas zgłoszenie, na które mamy 21 dni roboczych na rozpatrzenie i zdecydowaniu o usunięciu materiału

Wyślij powiadomienie o naruszeniu za pośrednictwem formularza znajdującego przy każdym materiale tj. ZGŁOŚ/REPORT na platformie tubemuzik.com .

Pamiętaj, że przesłanie skargi pocztą elektroniczną do innych stron, takich jak nasz dostawca usług internetowych, nie przyspieszy twojego żądania i może spowodować opóźnioną odpowiedź z powodu nieprawidłowego zgłoszenia.